Vstup na dočasnú stránku spoločnosti

Spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s. prešla v rokoch 2003 až 2006 zásadnou majetkovou a podnikateľskou reštrukturalizáciou, čím prešla z kategórie veľkého podniku do kategórie malých a stredných podnikov. Zároveň došlo k presmerovaniu hlavnej podnikateľskej činnosti z drevospracujúceho sektoru do energetického sektoru, kde hlavným predmetom podnikania je výroba tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Výroba drevotrieskových dosiek a lepeného dreva prešla na spoločnosť BUČINA DDD spol. s r.o.