Kancelárske priestory BUČINA - REAL, a.s.

Administratívna budova  KORD, súp. č. 2266 (na prenájom)

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne, katastrálne územie Môťová, parcelné číslo KN 1309, zastavaná plocha 1604 m2, s prístupom po spevnenej  komunikácii, situovaná hneď vedľa štátnej cesty E 571, pri výjazde zo Zvolena, smerom na Lučenec. Objekt bol daný do užívania v roku 1976. Pozostáva z dvoch častí - pravej a ľavej. Nepodpivničené trojpodlažné objekty sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou.

Konštrukčný systém - oceľová konštrukcia typ „Rudné doly Jesenník“, opláštená panelmi zateplenými, plochá strecha, krytina mäkká, stropné konštrukcie rovný podhľad, podlahy guma dlažby keramické, okná kovové zdvojené hliníkové, dvere hladké. 

 

 

  V objekte je rozvod vody, kanalizácie, el. inštalácie - svetelná a motorická, vykurovanie ÚK - radiátory panelové, bleskozvod, fasáda nástrek. Na prízemí, prvom a druhom poschodí sú kancelárske priestory, chodba so schodišťom, WC a kuchynka. Celková výmera jednotlivých poschodí  je rovnaká a predstavuje cca 673,40 m2. Výmera jednej kancelárie je 21,70 m2 alebo 43,40 m2.

Účel využívania: kancelárie, na prízemí možnosť aj ako skladové priestory.

Spolu s prenájmom kancelárskych priestorov poskytujeme nasledovné služby:  

  • dodávka energií (elektrická energia, teplo, voda)
  • upratovanie spoločných priestorov
  • odvoz komunálneho odpadu.

Je možné objednať si aj ďalšie služby

  • možnosť stravovania v priamo v jedálni spoločnosti BUČINA – REAL, a.s.
  • možnosť prenájmu  zasadacej miestnosti


Cenová ponuka na prenájom nebytových priestorov - rok 2011 :

1. Cena za nebytové priestory - kancelárie (obložené steny obkladom DEOS, žalúzie, koberec):

 

- kancelária o výmere do 22 m2
- pri dvoch a viac kanceláriách možné zľavy

40,-EUR/ m2/rok

2. Cena za nebytové priestory - kancelárie (steny maľovka, podlaha PVC):

 

- kancelária o výmere do 22 m2
- pri dvoch a viac kanceláriách možné zľavy

34,-EUR/m2/rok

Služby spojené s nájmom:

-

dodávka elektrickej energie, tepla, vody = fakturácia mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac na základe mesačného vyúčtovania skutočných nákladov od dodávateľov uvedených energií.
  Tam, kde nie sú merače:

-

paušálna sadzba za dodávku elektrickej energie, pitnej vody a tepla je stanovená pomerom prenajatej podlahovej plochy vo výške
14,77 EUR/ /m2/rok
  Upratovanie spoločných priestorov:
(chodba, WC, kuchynka)
-
do 50 m2 9,63 EUR/mesiac
od 51 m2 – 150 m2 13,28 EUR/mesiac
od 151 m2 – 300 m2 16,60 EUR/mesiac
Všetky uvádzané ceny sú bez DPH

KONTAKT ( aj pre ostatné priestory ) :
 

Ing. Anna Kulichová , Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 711
mobil: 0905 919 779
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: anna.kulichova@bucina.sk

Andrea Vranová , Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 712
mobil: 0905 319 109
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: andrea.vranova@bucina.sk