Výrobno-obchodné priestory BUČINA - REAL a.s.
  Objekt súp. č. 2286 (na prenájom)


návrat na obsah
Objekt súp. č. 2286 (na prenájom)

Nehnuteľnosť sa nachádza v intraviláne mesta, katastrálne územie Môťová, parcelné číslo 1317/10, zastavaná plocha 336 m2. Jedná sa o prízemný jednopodlažný nepodpivničený samostatne stojaci objekt, osadený v rovinatom teréne, s prístupom po spevnenej komunikácii. Montovaný drevený objekt, obvodové steny na báze drevopanelov, krytina vlnitý plech, vykurovanie lokálne akumulačné pece, podlaha guma, okná zdvojené, dvere hladké, el. inštalácia svetelná, motorická. Objekt bez rozvodu vody a kanalizácie s možnosťou napojenia na inžinierske siete.

Priľahlý pozemok k objektu súp. č. 2286 – parcela číslo 1317/16, o výmere 3261 m 2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Ponuková cena prenájmu za objekt súp. č. 2286: od 15 EUR/m2/rok + energie + DPH
Ponuková cena prenájmu za priľahlý pozemok parc. č. 1317/16 1,5 EUR/m2/rok + DPH
*Výmera priľahlého pozemku na základe dohody.

návrat na obsah
KONTAKT:
 

Ing. Anna Kulichová , Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 711
mobil: 0905 919 779
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: anna.kulichova@bucina.sk

Andrea Vranová , Lučenecká cesta 1335 / 21, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 712
mobil: 0905 319 109
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: andrea.vranova@bucina.sk