KONTAKT ( aj pre ostatné priestory ) :
 

Ing. Anna Kulichová , Lučenecká cesta 2266 / 6, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 711
mobil: 0905 919 779
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: anna.kulichova@bucina.sk

Andrea Vranová, Lučenecká cesta 2266 / 6, 960 96 Zvolen
tel: 0421 / 45 / 5241 712
mobil: 0905 319 109
fax: 0421 / 45 / 5241 733
e-mail: andrea.vranova@bucina.sk


REALITY - Kancelárske priestory BUČINA - REAL, a.s.

 

Administratívna budova  KORD, súp. č. 2266 (na prenájom)

 
 REALITY - Skladové priestory BUČINA - REAL, a.s. a BUČINA ZVOLEN, a.s.

 

Oceľový sklad, súp. č. 3561 (na prenájom) 

 

 


 
 

Oceľový sklad, súp. č. 3564 (na prenájom) 

 


:

   

REALITY - Výrobno-obchodné priestory BUČINA - REAL a.s.

 

Objekt súp. č. 2286 (na prenájom)

 


: