H Ľ A D Á M E

externých spolupracovníkov – regionálnych zástupcov

pre oblasť zabezpečovania drevnej biomasy.

Bližšie informácie získate v sídle spoločnosti, prípadne na telefónnom čísle
045/5241711, 5241714, mobil: 0905919779, 0917795970
e-mail: anna.kulichova@bucina.sk, peter.siska@bucina.sk