Dokumenty

Povolenie č. 2005T 0070 – 3. zmena
na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla
Povolenie č. 2005E 0124 – 4. zmena

na predmet podnikania: elektroenergetika

Ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny za rok 2019

V zmysle zákona 309/2009 Z.z. §4, ods. 5, písm. c) zverejňujeme nasledovné ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny v spoločnosti

BUČINA ZVOLEN, a.s. za rok 2019:

Vyhodnotenie štandardov kvality

Štandardy kvality – Teplo 2019

  

Štandardy kvality – Elektrina 2019

           Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2019 naša spoločnosť distribúciu a dodávku elektriny nevykonávala, Štandardy kvality na túto činnosť neuvádzame.