Dokumenty

povolenie č. 2005T 0070 – 3. zmena
na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla
povolenie č. 2005E 0124 – 4. zmena

na predmet podnikania: elektroenergetika