Dokumenty

povolenie č. 2005T 0070 – 3. zmena
na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla
povolenie č. 2005E 0124 – 4. zmena

na predmet podnikania: elektroenergetika

Vyhodnotenie štandardov kvality

Štandardy kvality – Teplo 2019

  

Štandardy kvality – Elektrina 2019

           Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2019 naša spoločnosť distribúciu a dodávku elektriny nevykonávala, Štandardy kvality na túto činnosť neuvádzame.