Galéria 

Uskladnenie paliva v rámci prestrešeného skladu 

Palivová základňa – rôznorodá štruktúra drevných odpadov, biomasy a odlišne neupotrebiteľného materiálu

Teplonosné médium – prehriata para s parametrami 390°C, 2,9MPa

Obslužné súčasti kotlov zabezpečujúce dlhodobú bezporuchovú prevádzku

Pohľad do kotolne

Sklady na prenájom sú súčasťou pozemku BUČINY REAL, a.s

Príprava paliva – miešanie, pred naložením do zásobníkov, z ktorých sa následne palivo prepravuje pomocou dopravníkového systému do kotlov 

Kontajnerová preprava a kontaktné informácie

Strojovňa turbíny a pohľad na kondenzačnú turbínu s regulovaným odberom, prevodovku a generátor

Pohľad na spaľovanie palivovej zmesy v kotly

Pohľad do kotolne

Dozorňa – riadenie a kontrola technologického procesu je z veľkej časti automatizovaná a vykonáva sa pomocou operátorských staníc s vizualizačným softwarom.

Vstup do kancelárskych priestorov KORD1 a KORD2