Kontakty

 

Adresa

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Lučenecká cesta 2266/6

960 96 Zvolen

Adresa prevádzky

Lučenecká cesta 3544

960 01 Zvolen

Bankové spojenie

Poštová banka, a.s.

SK23 6500 0000 0000 2056 5201

POBNSKBA

Email

bucina@outlook.sk

Kontaktné osoby

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Elena Škamlová

ekonomická riaditeľka
tel. číslo: +421 908 770 102
email: elena.skamlova@bucina.sk

 

Nákup paliva, výroba a doprava

Juraj Lalík

Výrobný riaditeľ
tel. číslo: +421 948 556 525
email: juraj.lalik@bucina.sk

Technologické záležitosti

Ján Moronga 

Výrobný referent
tel. číslo: +421 948 181 613
email: jan.moronga@bucina.sk

Prenájom kancelárskych a skladových priestorov

Andrea Vranová

Predseda predstavenstva
tel. číslo: +421 917 192 721
email: andrea.vranova@bucina.sk

 

Adresa

Bučina Zvolen a.s.

Lučenecká cesta 2266/6

960 96 Zvolen

Email

bucina@outlook.sk

Bučina a.s