Prenájom kancelárskych a výrobných priestorov

BUČINA REAL

Kontaktná osoba pre činnosti súvisiace z prenájmom kancelárskych a skladových priestorov:

Andrea Vranová

Predseda predstavenstva

tel. číslo: +421 915 545 461

email: andrea.vranova@breal.sk

BUČINA – REAL, akciová spoločnosť, Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, SR

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. IBAN: SK23 6500 0000 0000 2056 5201, BIC: POBNSKBA